Premis

La SCEH convoca, dins del Cartell de premis de l’IEC, un premi per a estudiants per a un treball d’investigació, bibliografia o assaig sobre un tema d’història dels Països Catalans. La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €). Es poden concedir fins a dos accèssits.

Actualment no es convoca aquest premi

 


Premiats des de 1997

• 2012: Esther Alsina Galofré, L’aflorament de les societats i grups artístics. Vers el foment de les Belles Arts a la Barcelona dels tombants del segle (1846-1923).

• 2011: Luciano José Vianna, La utilització del passat en el present: El Cerimoniós i el manuscrit de Poblet.

• 2010: Laura Casals i Valls, La figura de la modista i els inicis de l’alta costura a Catalunya. Proposta metodològica per a l’estudi d’una peça indumentària.

• 2009: Carme Muntaner i Alsina, El territori del castell de Sitges entre els segles XIV i XV, segons els capbreus de 1360, 1409 i 1418.

• 2008: Maria Lluïsa Fernández Clarés, L’alfabetització i l’ensenyament de primeres lletres a Terrassa durant el segle XVIII Jaume Fullola Fuster, La Conca lignitínfera de mequimensa (Ebre/Segre).

• 2007: desert

• 2006: Antoni Sánchez Carcelén, El trienni liberal a Lleida (1820-1823).

• 2005: desert

• 2004: Jordi Gibert Rebull, Les comarques a ponent del Llobregat entre la fi de l’Imperi romà i la conquesta comtal: una relectura arqueològica.

• 2003: Mireia Campabadal i Bertran, La recepció dels clàssics medievals catalans al segle XVIII.

• 2002: Abel caldera i Pujols, El Partit Socialista d’Alliberament Nacional (1968-1980).

• 2001: Guerau Palmada Auguet, Els sistemes defensius romanonrepublicans de la Hispània Citerior: els casos d’Olèrdola, Emporiae i Tàttaco i la seva confrontació amb les fortificacions de la península Itàlica.

• 2000: Manuel Santana i Morro i Margalida Pujals i Mas, Classificació 3 R. El cinema a Mallorca durant el franquisme.

• 1999: desert.

• 1998: Alexandra Chavarria i Arnau, El món rural al llevant de la Tarraconensa durant l’antiguitat tardana.

• 1997: Josep Rubio i Sobrepere,  Cervià de les Garrigues, de la República a la Guerra Civil (1931- 1939) : una història inacabada i conflictiva