Publicacions

Butlletí de la SCEH

El 1952 es començà a publicar el Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. En la primera etapa (1952-1955) es van publicar els quatre primers volums del butlletí i no va ser fins el 1994 quan es va reprendre la seva publicació. Darrer butlletí editat: número XXX, any 2019

Consulteu tots els números editats

La SCEH edita la col·lecció « D’Ahir per Avui»

L’empenta original de la SCEH semblava haver decaigut a la segona meitat dels anys cinquanta; durant alguns anys la Societat restà pràcticament paralitzada, tot i que entre el 1969 i el 1972 publicà encara cinc volums de la revista Estudis d’Història Medieval, en homenatge al senyor Ferran Soldevila (un sisè volum aparegué molt més tard).

Entre el 1986 i 1993 va editar, en col·laboració amb L’Avenç, la col·lecció «Còrsia», dedicada preferentment a la publicació dels textos de seminaris organitzats per la Societat.

La Societat també publica la col·lecció «Treballs de la Societat Catalana d’Estudis Històrics».